1) Skab sikkerhed

Kommer du til en ulykke, hvor du skal yde førstehjælp, er det første du skal gøre at skabe den fornødne sikkerhed. Det gør du ved først at danne dig et overblik over situationen. Dernæst sikrer du stedet, så det er sikkert at færdes for dig, for andre førstehjælpere og for de personer der behøver førstehjælp.Ved at skabe den fornødne sikkerhed er målet også at sikre, at ulykken ikke bliver værre end den i forvejen er. Kan det ikke lade sig gøre, kan det blive nødvendigt at flytte den eller de tilskadekomne til et sikkert sted, hvor førstehjælpen kan udføres.

2) Skab overblik

Det er meget vigtigt for den efterfølgende førstehjælp, at man får skabt et overblik over hele ulykkens omfang.Overblikket giver dig mulighed for at vurdere typen af ulykke, skadestedets størrelse samt eventuelle farer på skadestedet. På samme tid kan dette overblik være til stor hjælp i alarmeringsfasen. Du skal blandt andet forsøge at danne dig et overblik over:

  • Skadestedets størrelse
  • Antal tilskadekomne.
  • Farer på skadestedet (behov for afspærring, benzinudslip, stærkstrøm sammenstyrtningsfare, brand osv.)
  • Specielle behov for hjælp (fastklemning, kulilte forgiftning, dykkerhjælp osv)

3) Sikkerhed på skadestedet

Det kan være farligt, at færdes på et skadested, hvis du ikke sikrer dig selv, andre personer på skadestedet og de tilskadekomne, inden du påbegynder den fysiske førstehjælp.

4) Sikre dig selv

Det er vigtigt at sikre skadestedet, så du ikke selv kommer til skade, og derved ikke kan yde den nødvendige førstehjælp. Din indsats kan være livsvigtig for de tilskadekomne.

5) Sikre andre på skadestedet

Andre personer som hjælper til på skadestedet, pårørende osv. tænker måske ikke så meget på deres egen sikkerhed. Derfor kan du forebygge yderligere uheld ved at sikre deres ophold på skadestedet.

6) Sikre den tilskadekomne

En af førstehjælpens grundregler er, at den tilskadekomne skal behandles på findestedet. Hvis du som førstehjælper skønner, at der ikke kan opnås tilfredsstillende sikkerhed på findestedet, kan det være nødvendigt at nødflytte den tilskadekomne til et sikkert sted . Også selvom denne flytning kan medvirke til en forværring af tilstanden hos den tilskadekomne.

HUSK: LIV FREM FOR FØRLIGHED.

©2023 Kjemtrup

  Login

Kontakt

Har du spørgsmål? Så skal du være velkommen til at kontakte mig, så vender jeg tilbage hurtigst muligt! Alternativt kan du ringe til mig på
tlf: 22 17 94 23, så vil jeg med glæde besvare dine spørgsmål.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?